OPTIMERING AF DRIFTEN PÅ DIN TANDKLINIK

Vi kommer gerne ud på din klinik og gennemgår hele driften sammen med dig. Ofte kan du optimere mange af klinikkens rutiner og spare mange penge på driften. Du kan også få hjælp og inspiration til optimering af aftalebogen, personale, analyse af lønmodeller, tilbagevendende rutineopgaver, indkøb, afregning, priser samt helt generelt at drive en sund og lovlig klinik med masser af arbejdsglæde. Du kan f.eks. få konkrete værktøjer til:

  • effektiv styring til at huske hvornår og hvordan klinikkens mange tilbagevendende opgaver skal udføres – Minerva
  • simple værktøjer til at understøtte kemisk APV – Medusa
  • værktøj til analyse af klinikkens lønmodeller – hvad koster en klinikassistent, en tandplejer og en ansat tandlæge egentlig?
  • Forberedelse af røntgentilsyn – Apollo-x
  • rådgivning om frie priser og optimal udnyttelse af særlovens ydelser

Kontakt os på info@dentalkvalitet.dk, hvis du vil høre nærmere om, hvordan vi kan hjælpe dig.

Kvalitetsdokumenter til danske tandklinikker

Formålet med webshoppen er at tilbyde værktøjer og inspiration til at hjælpe vore tandlæge-kolleger med kvalitetsstyring og med at leve op til lovgivningens mange krav. Siden 2005 har vi hos Sanadent tandlægerne arbejdet målrettet med standardisering og dokumentation af de mange daglige arbejdsgange og processer på vore klinikker. Der foreligger nu hundredvis af procedurebeskrivelser, som klinikkernes medarbejdere kan tjekke, når de er i tvivl. Dette bidrager til medarbejdernes effektivitet samtidig med at kvaliteten opretholdes.

Efterhånden er en del af disse beskrivelser blevet lovpligtige (f.eks. instruks ved delegering m.fl.), og de bliver rutinemæssigt kontrolleret som led i Styrelsen for Patientsikkerheds tilsynsbesøg. De fleste dokumenter tager mange timer at udarbejde. Man kan derfor spare en del tid ved at basere sit arbejde med kvalitetsstyring og dokumentation på disse dokumenter. Dokumenterne i denne webshop downloades i .ODT-format, som kan åbnes og redigeres i f.eks. MS Word, så de passer til forholdene på din klinik. Hvis du ønsker at udarbejde kvalitetsdokumenter fra bunden, er du velkommen til gratis at downloade den skabelon, som dokumenterne er baseret på.

Husk, at det er dig som køber (evt. klinikkens virksomhedsansvarlige tandlæge), som har det fulde ansvar for, at klinikken lever op til alle relevante love og regler. Kvalitetsdokumenterne i denne webshop er udarbejdet, så de passer til forholdene på Sanadent Tandlægernes klinikker. Vi garanterer ikke for, at indholdet er dækkende i forhold til behovene på din klinik. Anvendelse sker på eget ansvar, og hverken Sanadent tandlægerne, LB Aktiv ApS eller Leila Seidelin Bache kan drages til ansvar for noget forhold på din klinik.

Det er langt fra alle vore kvalitetsdokumenter, som er tilgængelige i denne webshop. Vi lægger løbende flere dokumenter ud, og du er velkommen til at skrive en besked til os, hvis du savner et bestemt dokument, eller hvis noget ikke fungerer, som du forventer.

Alle priser er i DDK og inkl. 25% moms. Prisen dækker brugsret til 1 klinik. Ejendomsretten forbliver sælgers.

MODTAG RELEVANTE NYHEDER OM LOVLIG KLINIKDRIFT OG KURSER

Vi holder øje med ændringer i lovgivningen, som er relevante for tandklinikker og sender ind i mellem oplysning og gode råd til at holde klinikken lovlig. Det er f.eks. ændrede regler om røntgen, NIR/hygiejne, kemisk APV, personalelovgivning og meget andet. Hvis du vil undgå, at disse emails bliver snuppet af dit spam-filter, kan du med fordel tilføje mig som kontaktperson i dit mail-system.

AKTUELLE KURSER