Kvalitetsdokumenter til danske tandklinikker

Formålet med denne webshop er at tilbyde værktøjer og inspiration til at hjælpe vore tandlæge-kolleger med kvalitetsstyring og med at leve op til lovgivningens mange krav. Siden 2005 har vi hos Sanadent tandlægerne arbejdet målrettet med standardisering og dokumentation af de mange daglige arbejdsgange og processer på vore klinikker. Der foreligger nu hundredvis af procedurebeskrivelser, som klinikkernes medarbejdere kan tjekke, når de er i tvivl. Dette bidrager til medarbejdernes effektivitet samtidig med at kvaliteten opretholdes.

Efterhånden er en del af disse beskrivelser blevet lovpligtige (f.eks. instruks ved uddelegering m.fl.), og de bliver rutinemæssigt kontrolleret som led i Styrelsen for Patientsikkerheds tilsynsbesøg. De fleste dokumenter tager mange timer at udarbejde. Man kan derfor spare en del tid ved at basere sit arbejde med kvalitetsstyring og dokumentation på disse dokumenter. Dokumenterne i denne webshop downloades i .ODT-format, som kan åbnes og redigeres i f.eks. MS Word, så de passer til forholdene på din klinik. Hvis du ønsker at udarbejde kvalitetsdokumenter fra bunden, er du velkommen til gratis at downloade den skabelon, som dokumenterne er baseret på.

Husk, at det er dig som køber (evt. klinikkens virksomhedsansvarlige tandlæge), som har det fulde ansvar for, at klinikken lever op til alle relevante love og regler. Kvalitetsdokumenterne i denne webshop er udarbejdet, så de passer til forholdene på Sanadent Tandlægernes klinikker. Vi garanterer ikke for, at indholdet er dækkende i forhold til behovene på din klinik. Anvendelse sker på eget ansvar, og hverken Sanadent tandlægerne, LB Aktiv ApS eller Leila Seidelin Bache kan drages til ansvar for noget forhold på din klinik.

Det er langt fra alle vore kvalitetsdokumenter, som er tilgængelige i denne webshop. Vi lægger løbende flere dokumenter ud, og du er velkommen til at skrive en besked til os, hvis du savner et bestemt dokument, eller hvis noget ikke fungerer, som du forventer.

Alle priser er i DDK og inkl. 25% moms. Prisen dækker brugsret til 1 klinik. Ejendomsretten forbliver sælgers.

Kvalitetsdokumenterne er organiseret i fem områder:

Hvem står bag dokumenterne ?
Hvem står bag dokumenterne ?
Tandlæge Leila Seidelin Bache er virksomhedsansvarlig tandlæge og ejer af Sanadent Tandlægernes klinikker. Leila er ansvarlig for klinikkernes kvalitetsstyring og for udarbejdelse og implementering af kvalitetsprocedurer. Leila er uddannet fra Tandlægeskolen i København i 2003 og har været selvstændig siden 2005. Uddannelsen blev i 2008-10 suppleret med den 2-årige implantatuddannelse på Royal College of Surgeons i London. Arbejdet med systematisk kvalitetsstyring startede i 2005 og er en løbende proces hen imod at dokumentere samtlige arbejdsgange – behandlingsfaglige såvel som administrative. Dette har resulteret i et stort bibliotek af søgbare dokumenter, som anvendes af alle klinikkernes medarbejdere.