KLINIKKENS LOVPLIGTIGE OPGAVER

Apollo-x Røntgenkvalitetssystem

Sådan får du styr på røntgensikkerheden

Reglerne vedr. røntgen

De fleste tandklinikker har styr på, at der skal gennemføres konstanskontrol, men de færreste ved, at det f.eks. er et lovkrav at gennemføre en årlig intern audit, samt at der skal forefindes en række dokumenter. Hvis I anvender CBCT, er kravene endnu højere, og det er Apollo-x ikke målrettet imod.

Apollo-x fra Dentalkvalitet.dk kan hjælpe klinikken med at blive klar til et evt. tilsyn fra Statens Institut for Strålehygiejne (SIS) vedr. almindelige intraoral røntgen og OP. 

Klinikken skal have et kvalitetsstyringssystem, hvor man kan dokumentere, at klinikkens røntgenapparater anvendes i overensstemmelse med gældende regler.

Kvalitetssystemet skal indeholde:

  • en fortegnelse over alle røntgenapparater (se skema her)
  • en fortegnelse over det stråleudsatte personale (se skema her)
  • instrukser for de enkelte røntgenoptagelser
  • rumplaner for hvert rum, der har en strålekilde/røntgen
  • dokumentation for modtagekontrol
  • dokumentation for lovpligtige statuskontroller (årligt for OP og hvert 10. år for IO)
  • dokumentation for konstanskontroller (densitetskontrol og artefaktkontrol)
  • dokumentation for gennemført audit (kvalitetsrunde) (se skabelon her)

 

Audit/kvalitetsrunde er en gennemgang af processer og metoder med henblik på at vurdere kvaliteten på baggrund af nogle fastsatte mål, standarder og procedurer. Audit’en af kvalitetssystemet skal udføres med højst 15 måneders interval. Her er et uddrag af vejledningen vedr. audit

Tilsyn fra Statens Institut for Strålehygiejne (SIS)

SIS kan vælge at komme på et fysisk kontrolbesøg på klinikkens adresse eller at gennemføre et “administrativt tilsyn”.

Ved et administrativt tilsyn får man ikke fysisk besøg af SIS, men man indsender dokumentation til SIS, som så gennemgår denne.

Få hjælp til at komme i mål med røntgensikkerhed

Dentalkvalitet.dk har styr på reglerne og har hjulpet flere tandklinikker med at få etableret et struktureret røntgenkvalitetssystem inkl. udarbejdelse af de dokumenter, som er nødvendige. Under ét kalder vi processen og det resulterende kvalitetsstyringssystem for Apollo-x.

Mange tandlæger vil hellere bruge tiden på at lave tænder end at sidde og rode med røntgendokumenter. Vi tilbyder en struktureret proces, som oftest tager få dage og så er du klædt på til at få besøg af SIS og så får du samtidig sat klinikkens processer i system for det fremtidige arbejde.

Hvad koster det?

Apollo-x – Dentalkvalitets Røntgenkvalitetssystem koster kr. 8.900 plus moms.

Prisen inkluderer oprettelse af et fælles røntgenkvalitetssystem med en struktur, som er målrettet mod at bestå et tilsyn fra SIS inkl. individuel opsætning af klinikkens væsentligste lovpligtige dokumenter ud fra klinikkens oplysninger. Der vil fortsat være opgaver, som klinikken er nødt til at involvere sig i, men dentalkvalitet.dk styrer hele processen sikkert i mål.

Hvis du gerne vil vide lidt mere, inden du køber, kan du kontakte os på info@dentalkvalitet.dk og så kan vi ringe dig op og tale om, hvordan Apollo-x fungerer mere i detaljer og hvordan det kunne blive en succes hos jer.