8 veldefinerede trin, som sikrer bedre resultater for både patient og klinik samt optimering af samarbejdet mellem tandlæge og tandplejer

Kursusbeskrivelse – struktureret håndtering af PA-patienter:

– opnå bedre resultater for både patient og klinik med fokus på struktureret tilgang og optimering af samarbejdet mellem tandlæge og tandplejer

Dette kursus henvender sig til tandplejere og tandlæger, som ønsker at styrke og optimere deres samarbejde om diagnostik og behandling af fælles patienter. Fokus er specielt på systematisk og struktureret behandling af pa-patienter, så den parodontale sygdom kommer under kontrol og behandling af patienternes øvrige orale sygdomme bliver muligt. Kurset vil også hjælpe tandplejere til mere sikker diagnostik af øvrige orale sygdomme, såsom caries, slid og implantat-relaterede sygdomme og systematisk henvisning af disse til tandlægen. Kurset består af teoretiske og praktiske værktøjer samt forslag til optimering af makroer, der understøtter behandlingsforløb og korrekt journalføring. Der vil også være gennemgang af relevante patientcases. Principperne kan nemt overføres til tandklinikken uden behov for investering i udstyr eller andet.

En stor del af den danske befolkning har behandlingskrævende parodontitis. Oftest har disse patienter også et behandlingsbehov for fast protetik, implantatbehandlinger, æstetiske behandlinger, mv. som ikke kan sættes i værk, før den parodontale sygdom er under kontrol. Dette kan resultere i udskudte behandlinger på ubestemt tid, som har konsekvenser for den enkelte patients sundhed, og også for klinikkens økonomi.

Patienterne opnår en større sammenhæng i deres behandlinger, hvis tandlægen og tandplejeren harmoniserer deres fremgangsmåder i samarbejdet, uanset hvordan arbejdsfordelingen mellem tandlæger og tandplejere på en tandklinik foregår. På nogle klinikker behandler tandplejeren pa-patienter og tandlægen behandler patienter uden pa, og på andre klinikker står tandplejeren også for undersøgelse af patienter og henviser til tandlægen for behandlinger. Kurset tager højde for begge situationer.

Vi ser ofte, at patienter med parodontale sygdomme bliver “fanget” i et evigt hjul af hyppige rodrensninger uden mulighed for behandling med eksempelvis fast protetik, da den paodontale sygdom aldrig kommer under kontrol.

Tandplejere som ikke er sikre i diagnostik, kan være udfordrede, når de undersøger patienter med andre sygdomme end parodontale sygdomme, som f.eks slid, caries, sygdomme omkring implantater, mv. I værste fald kan dette resultere i udiagnosticerede tilstande, eller for sent diagnosticerede tilstande, som har konsekvens for patienten og klinikkens virksomhedsansvarlige tandlæge.

En tandplejer kan være et godt og effektiv forbindelsesled mellem patient og tandlæge, hvis tandplejerens uddannelse og færdigheder kan komme i et harmonisk samspil med tandlægens. Dette kræver kalibrering af tandlægens og tandplejerens samarbejde.

Kurset giver et systematisk og konkret bud på et optimalt samarbejde mellem tandlæger og tandplejere på klinikken med henblik på bedre sundhed for klinikkens patienter, optimering af tandlægens og tandplejerens udnyttelse af deres kompetencer og bedre økonomi for klinikken. Kurset er også relevant for tandlæger uden tandplejere eller tandplejere med egen klinik, som ønsker optimering af deres egne processer omkring behandling af patienter med parodontale sygdomme.


Kursusudbytte:

  • Tandlægen og tandplejeren vil kunne diagnosticere og behandle pa-patienter systematisk og effektivt.
  • Tandlægen og tandplejeren vil være mere sikker i diagnostik og behandling af implantat-relaterede sygdomme.
  • Tandplejeren og tandlægens samarbejde vil med større hyppighed resultere i eliminering af de parodontale sygdomme hos den parodontale patient, hvor “det evige hjul” af hyppige rodrensninger brydes, og tandlægen kan udføre patientens øvrige påkrævede behandlinger, såsom fast protetik.
  • Patienterne vil få en mere sammenhængende behandling af deres tandsæt og klinikken vil få en sundere økonomi.

Lidt om Leila Bache:

  • Tandlæge fra Københavns Universitet i 2003.
  • Videreuddannelse i implantatkirurgi og -protetik ved ”Royal College of Surgeons of England” i London (2008- 2010), parodontologi (2013), ortodonti (2015) og Dawson curriculum i England (2018-2019).
  • Underviser på Tandlægeskolen i København som klinisk lærer (2016).
  • Klinikejer i Holbæk fra 2005 og på Frederiksberg fra 2014.
  • Medstifter af Dentalkvalitet.dk med særlig fokus på at hjælpe danske tandlægeklinikker med at sikre lovlig og lønsom klinikdrift.
  • Kursusholder i klinikdrift, PA, Implantologi, Infusion techniques mv.

Over 450 har deltaget i kurset om struktureret behandling af PA-patienter og stort set alle giver Leila top-karakter!

Tid, sted og tilmelding:

fredag d. 17. november fra kl. 9:00 til kl. 15:00 i København.

Pris: kr. 5.795 pr. deltager alt inkl.

Ved afbud indtil 30 dage inden kursusstart refunderes 50 % af kursusafgiften..

NB: hvis du ikke ønsker at tilmelde dig og betale kurset her i webshoppen, kan du skrive CVR-nummer og deltagernavne til info@dentalkvalitet.dk og bede om en faktura.