Leila Seidelin Bache startede som selvstændig klinikejer i 2005. Navnet, Sanadent Tandlægerne, kom til i 2012 og omfatter Sanadent tandlægerne på Frederiksberg og Sanadent tandlægerne i Holbæk. Begge klinikker drives ud fra et driftskoncept, som gennem årene har vist sig at være særdeles effektivt, både hvad angår kvalitet, trivsel/udvikling og økonomi.

Som led i bestræbelserne på at optimere kvaliteten, forsøger vi at videreuddanne alle medarbejdere indenfor hver deres særlige interesseområder, så vi bl.a. har nogle af Danmarks dygtigste tandlæger inden for kirurgi og endodonti tilknyttet. Disse behandler også henviste patienter (du henviser nemmest gennem EDI-portalen).

Kollegiale relationer er vigtige

Vi tror på samarbejde og videndeling. Samarbejdet med vore kolleger har altid været kendetegnet af tillid og respekt.

Udover at modtage henvisninger til panoramaoptagelser, kirurgiske og endodontiske opgaver tilbyder vi bl.a. følgende aktiviteter:

Vi arrangerer jævnligt kollegamøder, hvor vi bl.a. har holdt foredrag om muligheder inden for implantatbehandling og behandling af komplikationer forbundet med eksisterende implantater (f.eks. periimplantitis). Hold øje med datoer for kommende møder på Sanadents hjemmeside eller send en email til frederiksberg@sanadent.dk om, at du gerne vil inviteres til disse.

I 2018 har vi udvidet vore aktiviterer med at hjælpe kolleger som f.eks. nye klinikejere med, på konsulentbasis, at optimere driften og skyde genvej i det store arbejde med at drive en lovlig og effektiv klinik. Du er velkommen til at skrive til tandlæge Leila Seidelin Bache på leila@sanadent.dk, hvis du ønsker at høre nærmere om hvordan vi kan hjælpe din klinik.

Du kan læse mere om klinikkerne og det værdigrundlag, de drives ud fra, på Sanadents hjemmeside.

Hvem står bag dokumenterne ?
Hvem står bag dokumenterne ?
Tandlæge Leila Seidelin Bache er virksomhedsansvarlig tandlæge og ejer af Sanadent Tandlægernes klinikker. Leila er ansvarlig for klinikkernes kvalitetsstyring og for udarbejdelse og implementering af kvalitetsprocedurer. Leila er uddannet fra Tandlægeskolen i København i 2003 og har været selvstændig siden 2005. Uddannelsen blev i 2008-10 suppleret med den 2-årige implantatuddannelse på Royal College of Surgeons i London. Arbejdet med systematisk kvalitetsstyring startede i 2005 og er en løbende proces hen imod at dokumentere samtlige arbejdsgange – behandlingsfaglige såvel som administrative. Dette har resulteret i et stort bibliotek af søgbare dokumenter, som anvendes af alle klinikkernes medarbejdere.