Store bededag – de nye regler

Det er ikke så kompliceret :-) Alle fastlønnede skal have 0,45% af årslønnen som tillæg. Det kan dit lønsystem sikkert håndtere. Jeg bruger Salary og her er det bare en knap Ja/Nej. Følgende skal ikke have tillægget:

  • Timelønnede (da de jo får timeløn for at arbejde St. bededag)
  • Provisionslønnede (da de jo tjener mere ved at arbejde St. bededag)
  • Ansatte, som ikke arbejder om fredagen (da deres arbejdstid jo ikke forøges jf. lovens §3). PTO har meldt noget andet ud, men det er jeg ikke enig i

Loven er kort og koncis og kan findes her: https://dentalkvalitet.dk/vare/lov-om-konsekvenser-ved-afskaffelsen-af-store-bededag-som-helligdag/

Lovpligtig timeregistrering

Fra 1. juli 2024 skal man registrere sine ansattes faktiske mødetider. Det behøver dog ikke at være i et dyrt it-system. Vi gør det selv i et regneark og det fungerer fint. Jeg kan sende det til dig, hvis du er interesseret.

Ny grænse for kontanter

Hvidvaskloven blev opdateret den 22. februar 2024, hvor grænsen for hvor mange kontanter, klinikken må modtage fra en patient i forbindelse med én sammenhængende behandling blev ændret fra 20.000 kr. til 15.000 kr. Det er altså ikke pr. faktura eller pr. år, men i forbindelse med regninger, som “er eller ser ud til at være indbyrdes forbundet”. Du kan se selve lovteksten her: https://dentalkvalitet.dk/vare/hvidvaskloven/

Frustreret man bider i sin laptop