Over 50 % af befolkningen rammes af parodontitis og sygdommen relaterer ofte til andre systemiske tilstande, så som hjerte/kar-sygdomme og diabetes mv. Derfor skal behandlingen af disse PA-patienter prioriteres højt. Med en struktureret behandlings-tilgang kan pt. undgå langvarige behandlingsforløb med ringe resultat. Dokumentet beskriver detaljeret det strukturerede behandlingsforløb for PA-patienter, som foregår i et godt samarbejde mellem tandlæge og tandplejer. Dokumentet kan med fordel anvendes sammen med PA-flowchart, som er en skematisk oversigt over behandlingens faser og handlinger. Dokumentet er senest opdateret primo maj 2022.