Denne Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler er trådt i kraft i juni 2021.

De væsentligste nyheder:

Journalføringen skal ske i forbindelse med eller snarest muligt efter patientkontakten. Man må altså ikke som udgangspunkt skrive journal om aftenen eller næste dag.

Ved overdragelse af tandklinik til ny ejer: Patienten skal forud for overdragelse af en tandlægepraksis give samtykke til, at patientjournalen kan overdrages til den tandlæge, der har overtaget praksis. Samtykket kan gives mundtligt eller skriftligt