I bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø er de vigtigste regler om psykisk arbejdsmiljø samlet, så det er nemt for virksomhederne at se, hvilke regler der er særligt centrale, når det handler om det psykiske arbejdsmiljø. Der er ingen nye krav i bekendtgørelsen, men bekendtgørelsen indeholder mange nye regler, der præciserer kravene til det psykiske arbejdsmiljø.