I bilag 1 til denne lov finder du de fastsatte priser på tandlæge-ydelser (i bilag 1) og definitionen af ydelserne (bilag 2). Før 2018 var disse i overenskomsten mellem regionernes takstråd og TF – nu er de i loven.

Bekendtgørelse om tilskud til behandling hos praktiserende tandlæge erstattede i juni 2021 de særlov 558, som oprindeligt blev vedtaget i 2018, ofte kaldet Særloven.

Senest er loven opdateret den 25/10-2022.