I 2022 blev denne nye bogføringslov vedtaget med regulering af en række forfold  vedr. digital bogføring samt krav til at virksomheden har en beskrivelse af sine bogføringsprocedurer.