Dokumentet beskriver i få punkter, hvordan adrenalin kan bruges til at forhindre dødsfald i livstruende situationer. Beskrivelsen omfatter de forskellige diagnoser, som kræver indsprøjtning med adrenalin og korrekt dosis for forskellige patienter. Styrelsen for patientsikkerhed lægger stor vægt på, at der findes en procedure på dette område.