Dokumentet beskriver i punktform, hvordan et aftryk desinficeres for at minimere risikoen for kontaminering.