Hvilke cariesdiagnoser berettiger ekskavering, og hvornår er den non-operative behandling den rette behandling? Hvordan lukkes en tand op, og hvad er fremgangsmåden ved hhv. central og perifær ekskavering? Dette dokument beskriver disse forhold i punktform, så operativ cariesterapi bliver standardiseret.