Dokumentet beskriver i punktform, hvordan fissurforsegling skal udføres for at standse superficiel cariesaktivitet på okklusalflader og i foramen caecum, eller når der skal forebygges caries i okklusalflader uden synligt tegn på caries, men hvor der vurderes høj risiko for cariesudvikling, hvis tanden ikke behandles med en forsegling. Et vigtigt dokument, også når opgaven skal uddelegeres.