Dokumentet beskriver i punktform, hvordan man forebygger caries og standser cariesaktivitet i superficielle carieslæsioner. Et nyttigt dokument, også når opgaven skal uddelegeres.