Patienter, der får eller tidligere har fået knoglestyrkende medicin i form af bisfosfonater og denosumab, har øget risiko for at udvikle osteonekrose i kæberne (dødt knoglevæv i kæberne). Langt de fleste tilfælde kan dog forebygges, hvis man tager visse forholdsregler.