Dokumentet beskriver i punktform fremstilling af langtidsprovisorisk glasionomer-fyldning i klasse I-kaviteter og klasse I-II-kaviteter og fremstilling af permanent glasionomer-fyldning i usurer, klasse V- og klasse III-kaviteter. Det anvendte materiale i dokumentet er Fuji II LC®.