Dokumentet beskriver i punktform fremstilling af approximal plastfyldning inklusive adhæsiv teknik, matriceanlæg og polering.