Dokumentet beskriver i punktform, hvordan et provisorium til enkelttænder fremstilles med Alu-hætter eller præfabrikerede metalkroner. Disse provisorier er et godt alternativ til de tandfarvede provisorier, når de æstetiske krav ikke er særligt høje, f.eks. i molarregionen, men provisorierne skal stadig fremstilles, så de forhindrer vandring og elongering af den præparerede tand, nabotand og antagonist samt sikrer gode parodontal- og hygiejne-forhold, beskytter pulpa mod fysisk, termisk og kemisk skade og holder pochen åben ved subgingivale præparationer. Beskrivelsen er inklusive cementering af provisoriet. Se, hvordan alt dette kan lade sig gøre, selvom opgaven sker ved uddelegering.