Isolering af eksponeret dentin (bunddækning) inden endelig restaurering kan være nødvendig for at beskytte pulpa mod kemiske, mikrobielle og termiske påvirkninger, stimulere dannelse af hårdtvæv og dæmpe pulpale symptomer. Dette dokument beskriver i få punkter, hvordan dette udføres korrekt.