Dette eksempel på en it-beredskabsplan er udarbejdet ud fra TF’s anbefalede skabelon. Man kan også indbygge disse oplysninger i it-sikkerhedspolitikken.