Kursus den 3. november 2023, kl. 13.00 – 17.00 hos MBK i Pilestræde i København

Kurset henvender sig til klinikejere, virksomhedsansvarlige tandlæger og ledende administrative medarbejdere.

På kurset får du en grundig gennemgang af STPS’ nye målepunkter og får styr på:

  • Hvilke dokumenter er lovpligtige? Hvordan skal vi udarbejde dem?
  • Hvad skal trimmes, før klinikken er klar til tilsyn?
  • Hvordan skriver vi en god og kort journal, som ikke er mangelfuld?
  • Hvordan kan du optimere arbejdet i hverdagen, så medarbejderne kan føre den lovlige klinik videre med sikker hånd?
  • Vi giver svar på ovennævnte spørgsmål og meget mere med udgangspunkt i NIR og anden relevant lovgivning som f.eks journallovgivningen.
  • Vi viser eksempler fra de enkle og praktiske små-løsninger og simple værktøjer, vi selv benytter til at få overblik over opgavernes omfang, hyppighed og metoder til at løse dem

 

Tilmeld dig og få styr på kravene til at drive en lovlig klinik og bestå et tilsyn
og få inspiration til smartere og mere lovlig klinikdrift.

Læs mere om kurset.