Lov om virksomhedsansvarlige læger og tandlæger er fra september 2021