Her finder du den nyeste udgave 2.1 2023 af de nationale infektionshygiejniske retningslinjer vedr. desinfektion, dvs. bl.a. rengøring og brug af autoklaver mv.