Kosmetisk blegning af tænder skal laves på rette indikationer og med lovlige koncentrationer af blegemiddel. Lovgivningen på dette område blev ændret i januar 2013, så det harmonierer med EU-lovgivning. Dette dokument beskriver hjemmeblegning med produktet Enlighten Home Kit 10 % + 16 %. Beskrivelsen omfatter alle trin i behandlingen og kan udleveres til patienten. På denne måde sikrer man sig, at lovgivningen er overholdt.