Det er hensigtsmæssigt at have alle klinikkens regler samlet i en personalehåndbog, så nye medarbejdere ikke er i tvivl om disse og så de kan bidrage til opretholdelse og positiv udvikling af klinikkens kultur og kvalitet, både arbejdsmæssigt og socialt. Dokumentet kan benyttets som et gennemarbejdet udgangspunkt, som naturligvis bør tilpasses forholdene på din egen klinik.

INDHOLDSFORTEGNELSE
Organisationsplan på klinikken
Personlig fremtræden
Sprogbrug
Påklædning
Mødetid
Frokostpause
Kaffe/spisepauser
Parkering
Sygemelding
Mobiltelefon
Personlige værnemidler
Hepatitisvaccine B
Ferie
Overarbejde og afspadsering
Ledig tid
Orden og renholdelse af personaleafdeling
Begravelse og bisættelse
Personalemøder
Kvalitetssikringsdokumenter
Kursustid og transport under kursus
Læge/tandlægebesøg
Tandbehandling og hygiejneartikler
Brug af klinikkens telefon, printer, mm.
Rygepolitik
Alkoholpolitik
IT-politik: Internet, Facebook, computerspil m.m.
Nøgle og adgangskode
E-mail, computerkoder og Google-drev dokumenter, m.m.
MUS
Lønsamtale
Længerevarende sygdom og sygefraværssamtaler
Sygedagpengerefusion
Tavshedspligt
Samtykke til arbejdsgiverens behandling af medarbejderens data, fotos, mv.
Overtrædelse og konsekvens