Statens Institut for strålehygiejne kræver, at tandklinikker gennemfører en årlig “kvalitetsrunde” eller audit. Dette dokument beskriver principperne for, hvordan man gennemfører korrekt audit.