Det er lovpligtigt at have en skriftlig beskrivelse af, hvordan man gør rent på klinikken inkl. hvilke hygiejneniveauer og rengøringsmetoder, der anvendes i hvilke lokaler. Dette dokument dækker kravene og kan nemt tilpasses forholdene på jeres klinik.