Det er lovpligtigt at have en beskrivelse af, hvordan man delegerer forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed.