Dokumentet beskriver i punktform, hvordan man tager aftryk af dele eller hele kæber i alginat. Beskrivelsen omfatter udrøring, valg af ske, mm. Alginataftryk er en del af vores daglige rutineopgaver, som dog stadig skal laves perfekt, selvom opgaven bliver uddelegeret.