Det er et krav, at klinikken har en skriftlig beskrivelse af, hvordan instrumenter steriliseres, emballeres og opbevares. Dette dokument indeholder en beskrivelse, som sikrer korrekt emballering, sterilisation, kontrol og opbevaring af instrumenter, jf. Nationale infektionshygiejniske retningslinjer (NIR)