Det er lovpligtigt at have en skriftlig rygepolitik. Denne skabelon kan benyttes. Få medarbejderne til at underskrive den og scan den underskrevne rygepolitik til personalemappen.