Tandklinikken skal som udgangspunkt (jf. persondataforordningen pr. 25. maj 2018) indhente samtykke fra alle patienter til at registrere deres oplysninger i journalsystemet. Dette er dog senerelempet i lovgivningen og efterfølgende vejledning, så registrering, som følger af krav i lovgivningen er undtaget. Man skal dog stadig indhente patientens samtykke, hvis man påtænker at udveksle patientens oplysninger med andre (kommuner, tandteknikere og lignende og derfor kan det være en god idé at få patientens samtykke fra starten. Dette forslag til indhentning af samtykke lægger op til, at patienten afkrydser (lovpligtigt) og underskriver samtykkeerklæringen, når de besøger klinikken. I princippet skal samtykket fornys hvert år.