Hvis en opgave delegeres til en person, som ikke har den pågældende opgave som sit faglige virksomhedsområde, skal der foreligge en skriftlig instruks for delegeringen. Her på dentalkvalitet.dk finder du mange eksempler på instrukser, som nemt kan tilrettes klinikkens behov. Dette dokument er den skabelon, som ligger til grund for instrukserne. Hvis du vil skrive instrukserne fra bunden, er du velkommen til at downloade den gratis.