Dette skema til registrering af kontaktoplysninger for medarbejderes pårørende hænger sammen med Beredskabsplan vedr. brand.