Dokumentet beskriver i punktform de 4 typer klinikaffald, der kan forekomme på en tandklinik samt sortering og håndtering af disse, så lovgivningen på området overholdes.

Fra 31. december 2022 blev det lovpligtigt for tandklinikker at sortere almindeligt husholdningsaffald ud over risikoaffaldet. I alt er der tale om 10 typer af affald:
mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast-, mad- og drikkekarton samt farligt affald og restaffald.

Her er en tjekliste fra Miljøstyrelsen:

https://dentalkvalitet.dk/vare/tjekliste-naar-i-skal-i-gang-med-sortering-af-husholdningslignende-affald/