Sundhedsloven blev opdateret i marts 2023. Ordet “tandlæge” er nævnt 120 gange i loven, så relevansen er til at få øje på. Loven har 278 paragraffer og fylder 89 sider. Den væsentligste ændring for tandlæger siden seneste version fra 2022 er tilbudet til de unge under 22 år om gratis tandpleje.