Sundhedslov (også kaldet særloven) fra maj 2018. Denne er erstattet i juni 2021 af Bekendtgørelse om tilskud til behandling hos praktiserende tandlæge