Sundhedsstyrelsen udgiver hvert 5. år en prognose for udviklingen på tandplejeområdet. Denne er fra primo 2024.