Fra 31. december 2022 blev det lovpligtigt for virksomheder at sortere almindeligt husholdningsaffald. I alt er der tale om 10 typer af affald:
mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast-, mad- og drikkekarton samt farligt affald og restaffald. Her er en tjekliste fra Miljøstyrelsen.