Dokumentet beskriver i punktform fremstilling af usurfyldning i plast eller glasionomer, inklusive adhæsiv teknik, matriceanlæg og polering. En god vejledning, også når opgaven bliver uddelegeret.