Vejledning om journalføring på det tandfaglige område far 2021 erstatter den tidligere Vejledning om tandlægers journalføring. Uddyber Bekendtgørelse nr. 530 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler