Denne Vejledning om virksomhedsansvarlige læger og tandlæger på private
behandlingssteder er udgivet af Styrelsen for Patientsikkerhed i marts 2021