Denne vejledning fra 2015 er skrevet af Lægemiddelstyrelsen og målrettet bl.a. tandklinikker. Vejledningen er en hjælp til at overholde Bekendtgørelse om medicinsk udstyr. Der findes en supplerende Vejledning om dentalt udstyr efter mål fra oktober 2021.