Det er lovpligtigt at have en voldspolitik. Tag udgangspunkt i dette forslag.