Besøg tandlægen på Frederiksberg eller i Holbæk for kun 99 kr.

Hvis du er medlem af Sygeforsikrigen danmark og under 26 år, får du endda hele beløbet refunderet. Er du fyldt 26 år? Klik her.

Er det lidt for længe siden, du har været til tandlægen, og er du under 26 år, så kan du vælge denne basisydelse, hvor du får en grundig undersøgelse af dine tænder og mundhule og en uddybende samtale med tandlægen om, hvordan du kan optimere din tandsundhed og få mest mulig glæde af dine tænder resten af livet.

Besøget varer normalt godt en halv time – afhængigt af dine og dine tænders behov. Du sidder blødt og behageligt i vore moderne læderbetrukne undersøgelsesstole, mens du kan lytte til beroligende musik eller følge med på skærmen, hvis du hellere vil det. Varigheden afhænger af dig og din mund, og du kan altid regne med, at vi tager os den fornødne tid til at få det hele med. Ingen stress. Hvis du har lidt tandlægeskræk, så sig til, så sætter vi ekstra tid af til at føre dig roligt og trygt gennem forløbet. Besøget er smertefrit, og vi kunne aldrig drømme om at sætte en behandling i gang, før du er 100 % enig i det.

Prisen på 99 kr kr. gælder for alle under 26 år og indeholder:

 1. Grundig diagnostisk grundundersøgelse og
 2. Grundig rådgivning og gennemgang af dine muligheder for at bevare optimal tandsundhed

 

Undersøgelsen varer typisk 30-40 minutter om omfatter:

 • Generel medicinsk, social og odontologisk anamnese, herunder afdækning af kostvaner og rygevaner..
 • Afpudsning og fjernelse af bløde belægninger.
 • Undersøgelse af tænder, gummer, mund, slimhinder, tunge og kæber.
 • Screening for bidfunktionsproblemer.
 • Registrering af status af tandrestaureringer og tanderstatninger.
 • Registrering af patologiske tilstande i mund og gummer (herunder blødningsgrad)
 • Registrering af andre anomalier og patologiske tilstande i tandbuer og tænder
 • Registrering af forandringer i mundhulens øvrige væv og af degenerative og patologiske forandringer i tyggeapparatet.
 • Vurdering af udviklingen af evt. tidligere diagnosticeret sygdom.
 • Diagnostik – dvs. fastlæggelse og beskrivelse af evt. sygdomme i munden.
 • Behandlingsplanlægning, herunder forelæggelse af behandlingsmuligheder og tilrettelæggelse af behandlingsforløb.
 • Identifikation af risikofaktorer og risikovurdering.
 • Fastsættelse af interval til næste undersøgelse baseret på risikobedømmelse og dine individuelle behov.
 • Kategorisering i grønt, gult eller rødt spor efter forløbsdiagram for fastlæggelse af individuelle undersøgelsesintervaller iht. Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinje, 2016.
 • Hvis du ligger i gul eller rød kategori, registreres om du har aktiv tandsygdom i form af enten gingivitis , marginal parodontitis, caries eller fx erosioner.
 • Generel forebyggelse, herunder information om årsagerne til aktuelle tandsygdommes opståen, almen information om kostens og tobakkens skadelige virkninger i mundhulen, og generel information om hensigtsmæssige hjemmetandplejevaner med understøttelse af egenomsorg.

NB: Hvis det viser sig at være hensigtsmæssigt at supplere undersøgelsen med en radiologisk undersøgelse (røntgenbilleder) eller, hvis du trænger til at få renset tænderne professionelt, vil du blive tilbudt dette mod den betaling, som er fastsat i lovgivningen (ens hos alle tandlæger).

 

Tandrensningen varer typisk 15-30 minutter om omfatter:

 • fjernelse af alle hårde og eventuelt bløde belægninger på tændernes kliniske kroner og i normale pocher.
 • korrektion af fyldninger i nødvendigt omfang – dvs. polering af evt. ujævne kanter
 • brug af moderne ultralydsteknologi, som løsner tandsten
 • grundig gennemgang og rensning med curette og andre håndinstrumenter
 • efterpudsning med aktiv tandpasta og roterende gummihoved

*) Hvis du er medlem af Sygeforsikringen danmark, får du hele beløbet for undersøgelse og tandrensning refunderet, så tandeftersyn og tandrensning faktisk er gratis, indtil du fylder 26 år.