Dokumentet beskriver i punktform, hvordan tandfarvede provisorier kan fremstilles til enkelttænder i Protemp og vha. RH-kroner. Et godt provisorium skal forhindre vandring og elongering af den præparerede tand, nabotand og antagonist. Det skal sikre gode parodontal- og hygiejne-forhold. Det skal beskytte pulpa mod fysisk, termisk og kemisk skade og skal holde pochen åben ved subgingivale præparationer, samtidig med at tilgodese æstetiske forhold. Beskrivelsen er inklusive cementering af provisoriet. Se, hvordan alt dette kan lade sig gøre, selvom opgaven sker ved uddelegering.