1. Behandling

Her finder du detaljerede procedurer for forskellige kliniske behandlinger samt instrukser for evt. uddelegering af samme.

 • Dette flowchart er en skematisk oversigt over det strukturerede PA-behandlingsforløb, som beskrives i dokumentet Behandling af PA-patienter, struktureret fremgangsmåde. Tanken er, at man udskriver og laminerer oversigten og har den liggende på klinikrummet, så man til enhver tid kan slå op, hvad der er næste punkt i behandlingens faser og handlinger.
 • Over 50 % af befolkningen rammes af parodontitis og sygdommen relaterer ofte til andre systemiske tilstande, så som hjerte/kar-sygdomme og diabetes mv. Derfor skal behandlingen af disse PA-patienter prioriteres højt. Med en struktureret behandlings-tilgang kan pt. undgå langvarige behandlingsforløb med ringe resultat. Dokumentet beskriver detaljeret det strukturerede behandlingsforløb for PA-patienter, som foregår i et godt samarbejde mellem tandlæge og tandplejer. Dokumentet kan med fordel anvendes sammen med PA-flowchart, som er en skematisk oversigt over behandlingens faser og handlinger.
 • Fra 1. januar 2019 skal tandlæger ordinere medicin gennem FMK-online (Fælles MedicinKort). Denne procedurebeskrivelse er et billigt alternativ til såvel ordination af medicin med digital signatur til dine patienter og til de relativt dyre moduler, som udbydes af leverandørerne af journalsystemer.
 • Kosmetisk blegning af tænder skal laves på rette indikationer og med lovlige koncentrationer af blegemiddel. Lovgivningen på dette område blev ændret i januar 2013, så det harmonierer med EU-lovgivning. Dette dokument beskriver hjemmeblegning med produktet Enlighten Home Kit 10 % + 16 %. Beskrivelsen omfatter alle trin i behandlingen og kan udleveres til patienten. På denne måde sikrer man sig, at lovgivningen er overholdt.
 • Dette dokument beskriver i punktform, hvordan man tager endeligt aftryk af kanaludboring til fremstilling af støbt opbygning, når kanaludboring er foretaget med ParaPost XP boresystem.
 • Hvordan udfører man kanaludboring til præfabrikerede stifter og støbte opbygninger? Hvor mange stifter er der brug for, og hvor lang skal stiften være? Dette dokument besvarer disse spørgsmål i punktform. Det bekrevne kanaludboringssystem i dokumentet er ParaPost XP, men dokumentet kan nemt relateres til andre cylindriske udboringssystemer.
 • Dette dokument beskriver i punktform, hvordan cementering af rodstifter og støbte opbygninger inklusive Split-Core udføres med RelyX Unicem 2 Automix-cement.
 • Hvordan laver man opbygninger med direkte og indirekte teknik? Hvad er indikationer for valg af præfabrikerede stifter, og hvornår skal der fremstilles en støbt opbygning? Få svar på disse og andre spørgsmål i dette dokument, som systematisk gennemgår typer og indikationer for forskellige former for opbygninger, stifter mm. Dokumentet indeholder også en skematisk og overskuelig gennemgang af disse.
 • Anlæg af kofferdam

  DKK 225,00 inkl. moms Læg i kurv
  Dette dokument beskriver i punktform, hvordan man nemt og enkelt gør brugen af kofferdam til en rutineopgave. Kofferdam forebygger kontaminering af rodkanalen under endodontisk behandling og bidrager effektivt til kontrol af fugt under behandlinger, hvor tørlægning er essentiel, f.eks. fissurforsegling.
 • Hvordan sikres en optimal oplukningskavitet, som er grundlaget for en sufficient endodontisk behandling? Få svar på det i punktform i dette dokument.
 • Gradvis ekskavering er en god behandlingsform for profunde carieslæsioner, hvor én ekskaveringsseance vil medføre en for tæt kontakt til pulpa med fare for perforation - men kun hvis behandlingen bliver udført på korrekt indikation. Dokumentet beskriver i punktform, hvilke kriterier som skal være opfyldt for valg af behandlingen, og hvordan 1. og 2. seance af behandlingen skal udføres. Samtidig indeholder dokumentet en skematisk beskrivelse af dentinens farve og konsisens, som har betydning for behandlingen.
 • Isolering af eksponeret dentin (bunddækning) inden endelig restaurering kan være nødvendig for at beskytte pulpa mod kemiske, mikrobielle og termiske påvirkninger, stimulere dannelse af hårdtvæv og dæmpe pulpale symptomer. Dette dokument beskriver i få punkter, hvordan dette udføres korrekt.
 • Ekskavering af caries

  DKK 225,00 inkl. moms Læg i kurv
  Hvilke cariesdiagnoser berettiger ekskavering, og hvornår er den non-operative behandling den rette behandling? Hvordan lukkes en tand op, og hvad er fremgangsmåden ved hhv. central og perifær ekskavering? Dette dokument beskriver disse forhold i punktform, så operativ cariesterapi bliver standardiseret.
 • Dokumentet beskriver i punktform fremstilling af langtidsprovisorisk glasionomer-fyldning i klasse I-kaviteter og klasse I-II-kaviteter og fremstilling af permanent glasionomer-fyldning i usurer, klasse V- og klasse III-kaviteter. Det anvendte materiale i dokumentet er Fuji II LC®.
 • Fissurforsegling

  DKK 225,00 inkl. moms Læg i kurv
  Dokumentet beskriver i punktform, hvordan fissurforsegling skal udføres for at standse superficiel cariesaktivitet på okklusalflader og i foramen caecum, eller når der skal forebygges caries i okklusalflader uden synligt tegn på caries, men hvor der vurderes høj risiko for cariesudvikling, hvis tanden ikke behandles med en forsegling. Et vigtigt dokument, også når opgaven skal uddelegeres.
 • Hvad er indikationen for ordinering af Duraphat tandpasta, og hvor længe kan en patient bruge tandpastaen? Dokumentet beskriver disse forhold i punktform.
 • Hvilke informationer skal patienten have med, så Duraphat-tandpastaen bruges korrekt og med god effekt? Dette dokument er formuleret som et brev, der kan udleveres til patienten.
 • Fluorbehandling

  DKK 225,00 inkl. moms Læg i kurv
  Dokumentet beskriver i punktform, hvordan man forebygger caries og standser cariesaktivitet i superficielle carieslæsioner. Et nyttigt dokument, også når opgaven skal uddelegeres.
 • Dokumentet beskriver i punktform fremstilling af approximal plastfyldning inklusive adhæsiv teknik, matriceanlæg og polering.
 • Dokumentet beskriver i punktform fremstilling af okklusale plastfyldninger, inklusive adhæsiv teknik og polering. En god vejledning, også når opgaven bliver uddelegeret.
 • Dokumentet beskriver i punktform optagelse og digital fremkaldelse af bite-wing og periapikal røntgen med parallel-teknik, når der anvendes fosforplader, samt kriterier for vurdering af røntgenbilledets kvalitet.
 • Usurfyldning

  DKK 225,00 inkl. moms Læg i kurv
  Dokumentet beskriver i punktform fremstilling af usurfyldning i plast eller glasionomer, inklusive adhæsiv teknik, matriceanlæg og polering. En god vejledning, også når opgaven bliver uddelegeret.
 • Dette er en skabelon, som kan anvendes til at standardisere sine procedurebeskrivelser og kvalitetsdokumenter.
 • Vejledning i cementering af rodstifter og støbte opbygninger med Rely X Unicem-cement.
 • Permanent cementering

  DKK 225,00 inkl. moms Læg i kurv
  Dokumentet beskriver i punktform cementering af støbte restaureringer såsom mk-kroner, finérkroner, støbt indlæg og onlay permanent med RelyX TM Unicem 2 Automix-cement. Et vigtigt dokument, især hvis opgave uddelegeres.
 • Hvordan cementerer man et perfekt fremstillet provisorium med Temp Bond N/E? Dette dokument beskriver fremgangsmåden i punktform, så opgaven også kan udføres korrekt ved uddelegering.
 • Hvordan undgår man at tage flere aftryk, før det perfekte resultat opnås, eller før en subgingival cementering bliver tilfredsstillende? Opnåelse af hæmostase og korrekt udført pocheudpakning før endeligt aftryk eller subgingival cementering kan være medvirkende faktorer. Dokumentet beskriver i punktform, hvordan man opnår hæmostase og udfører pocheudpakning før endeligt aftryk eller subgingival cementering, så disse kan udføres korrekt, selvom de sker ved uddelegering.
 • Dokumentet beskriver i punktform, hvordan man tager aftryk af dele eller hele kæber i alginat. Beskrivelsen omfatter udrøring, valg af ske, mm. Alginataftryk er en del af vores daglige rutineopgaver, som dog stadig skal laves perfekt, selvom opgaven bliver uddelegeret.
 • Dokumentet beskriver i punktform, hvordan et provisorium til enkelttænder fremstilles med Alu-hætter eller præfabrikerede metalkroner. Disse provisorier er et godt alternativ til de tandfarvede provisorier, når de æstetiske krav ikke er særligt høje, f.eks. i molarregionen, men provisorierne skal stadig fremstilles, så de forhindrer vandring og elongering af den præparerede tand, nabotand og antagonist samt sikrer gode parodontal- og hygiejne-forhold, beskytter pulpa mod fysisk, termisk og kemisk skade og holder pochen åben ved subgingivale præparationer. Beskrivelsen er inklusive cementering af provisoriet. Se, hvordan alt dette kan lade sig gøre, selvom opgaven sker ved uddelegering.
 • Dokumentet beskriver i punktform, hvordan tandfarvede provisorier kan fremstilles til enkelttænder i Protemp og vha. RH-kroner. Et godt provisorium skal forhindre vandring og elongering af den præparerede tand, nabotand og antagonist. Det skal sikre gode parodontal- og hygiejne-forhold. Det skal beskytte pulpa mod fysisk, termisk og kemisk skade og skal holde pochen åben ved subgingivale præparationer, samtidig med at tilgodese æstetiske forhold. Beskrivelsen er inklusive cementering af provisoriet. Se, hvordan alt dette kan lade sig gøre, selvom opgaven sker ved uddelegering.
 • Dokumentet beskriver i punktform de forskellige typer antiresorptive præparater og dosis. Det kan være udfordrende, f.eks. at få en patient i stolen som er i behandling med bisfosfonater. Dette dokument anskuelliggør i hvilke tilfælde vi kan behandle en patient som er i antiresorptiv behandling uden at patienten risikerer osteonekrose af kæber, og hvornår patienten skal henvises.
 • Dokumentet beskriver i få punkter, hvordan adrenalin kan bruges til at forhindre dødsfald i livstruende situationer. Beskrivelsen omfatter de forskellige diagnoser, som kræver indsprøjtning med adrenalin og korrekt dosis for forskellige patienter. Styrelsen for patientsikkerhed lægger stor vægt på, at der findes en procedure på dette område.
 • Dokumentet beskriver i punktform diagnostik af forskellige typer candida-infektioner i mundhullen samt lokal og systemisk behandling af disse tilstande med præparatnavn, dosis mm.
 • Dokumentet beskriver supragingival depuration med ultralyd og håndinstrumenter. Beskrivelsen er i punktform og understøttet af få billeder og beskriver fjernelse af bløde og hårde belægninger på tandoverflader og i anatomiske pocher på op til 3 mm.