Der skal foretages konstanskontrol af optisk densitet ugentligt de første 3 måneder efter nyanskaffelse eller reparation og derefter månedligt. Dette dokument indeholder en vejledning, som punkt for punkt beskriver proceduren for optagelse, kontrol og registrering.